Πακέτα Τιμών

Πακέτα Τιμών

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται για 8 εβδομάδες, από Τρίτη 18 Ιουνίου έως Παρασκευή 9 Αυγούστου .

  • 1η εβδομάδα Τρίτη 18 Ιουνίου έως Παρασκευή 21 Ιουνίου
  • 2η εβδομάδα Δευτέρα 24 Ιουνίου έως Παρασκευή 28 Ιουνίου
  • 3η εβδομάδα Δευτέρα 1 Ιουλίου έως Παρασκευή 5 Ιουλίου
  • 4η εβδομάδα Δευτέρα 8 Ιουλίου έως Παρασκευή 12 Ιουλίου
  • 5η εβδομάδα Δευτέρα 15 Ιουλίου έως Παρασκευή 19 Ιουλίου
  • 6η εβδομάδα Δευτέρα 22 Ιουλίου έως Παρασκευή 26 Ιουλίου
  • 7η εβδομάδα Δευτέρα 29 Ιουλίου έως Παρασκευή 2 Αυγούστου
  • 8η εβδομάδα Δευτέρα 5 Αυγούστου έως Παρασκευή 9 Αυγούστου

Για 1 εβδομάδα ΜΟΝΟ

75

Για 2 εβδομάδες ΜΟΝΟ

140

Για 3 εβδομάδες ΜΟΝΟ

195

Για 4 εβδομάδες ΜΟΝΟ

240

Για 5 εβδομάδες ΜΟΝΟ

275

Για 6 εβδομάδες ΜΟΝΟ

290

Για 7 εβδομάδες ΜΟΝΟ

340

Για 8 εβδομάδες ΜΟΝΟ

375

Τηλέφωνο Δηλώσεων Συμμετοχής

6980500136