Δίγλωσσο Πρόγραμμα

Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας έχει ως στόχο την πρώτη επαφή των παιδιών με μια γλώσσα που, σίγουρα, θα γνωρίσουν σε όλη της την έκταση στο μέλλον.

Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας έχει ως στόχο την πρώτη επαφή των παιδιών με μια γλώσσα που, σίγουρα, θα γνωρίσουν σε όλη της την έκταση στο μέλλον.
Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά αντιμετωπίζουν την ξένη γλώσσα με μεγαλύτερο ενθουσιασμό, σαν ένα καινούριο παιχνίδι. Έτσι μαθαίνουν πολύ εύκολα και αβίαστα απλές λέξεις και έννοιες μέσα από το τραγούδι, την ζωγραφική, το θέατρο, τα παραμύθια και άλλες διασκεδαστικές μουσικοκινητικές δραστηριότητες.

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τα παιδιά να δημιουργήσουν μια πρώτη θετική εντύπωση για την εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας και να την κάνουν σιγά σιγά κτήμα τους.
Σύμφωνα με τη Jeanette Vos και τον Dryden, ερευνητές που μελέτησαν την ανάπτυξη του εγκεφάλου, μας δίνονται 3 ευκαιρίες για την εκμάθηση της γλώσσας.

Η πρώτη ευκαιρία δίνεται από τη φύση μέχρι την ηλικία των 6 μηνών.

Η δεύτερη ευκαιρία για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας δίνεται στον άνθρωπο μέχρι τα 3 του χρόνια. Μέχρι αυτή την ηλικία θέτονται οι βάσεις για τη γλώσσα, τον τρόπο σκέψης, την όραση, τον ιδιαίτερο τρόπο που βλέπει ο καθένας μας τον κόσμο και γενικότερα, για την προσωπικότητα. Μέχρι τα 3 πρώτα χρόνια, όσον αφορά τη δομή και το λεξιλόγιο, η γλώσσα μπορεί να κατακτηθεί πολύ εύκολα και αυθόρμητα. Σε αυτή την ηλικία βέβαια την εκμάθηση της γλώσσας την υποβοηθούν και άλλες δεξιότητες που ενισχύουν γενικά τη μάθηση, όπως η όραση, οι ήχοι, η γεύση, η αφή, η μυρωδιά και αυτενέργεια.

Η τρίτη ευκαιρία για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δίνεται μέχρι τα 8. οπότε συνεχίζεται η εξαιρετική ικανότητα του παιδιού για αφομοίωση πληροφοριών, η έμφυτη περιέργειά του για νέες εμπειρίες και η ανάπτυξη του εγκεφάλου που επιτρέπει διαφοροποιήσεις σε ό, τι έχει ήδη εδραιωθεί.

Μετά τα 12 χρόνια όλες οι πόρτες κλείνουν, επειδή η αρχιτεκτονική του εγκεφάλου έχει ήδη ολοκληρωθεί.