Εκπαιδευτική ομάδα

Η εκπαιδευτική ομάδα της Χαχανούπολης, είναι και το δυνατό της σημείο. Ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, με εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο. Πέρα όμως από το γνωσιακό τους επίπεδο και την εμπειρία, το πιο σημαντικό τους προσόν είναι ο χαρακτήρας και η ακεραιότητα τους. Μία ομάδα που έχει συντονιστεί απόλυτα, απαρτίζεται από υπέροχους ανθρώπους και λειτουργεί εντός και εκτός σχολείου ως οικογένεια.

 

Κωνσταντίνα Πανούση: Κοινωνική Ανθρωπολόγος / Διεύθυνση

Ευγενία Τζόλου: Προσχολικής Αγωγής

Αναστασία Καββά: Προσχολικής Αγωγής

Ελισάβετ Ασλανιάν: Αγγλική Φιλολογία

Αγγελική Μαργώνη: Βρεφοκόμος

Σοφία Τσιλιλή: Νηπιαγωγός

Αγγελική Κανδύλη: Βρεφοκόμος

Τα βασικά χαρακτηριστικά στη προσέγγισή μας είναι:

  • H Δημοκρατική εκπαίδευση
  • Οι εκατό τρόποι έκφρασης των παιδιών
  • Τα παιδιά αποτελούν το επίκεντρο ενδιαφέροντος και ρυθμίζουν την μαθησιακή διαδικασία

  • Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των γονέων στις δραστηριότητες
  • Το περιβάλλον ως “τρίτος” δάσκαλος
  • Ο ενθαρρυντικός ρόλος του δασκάλου