Προσχολική αγωγή

Το παιδί, αυτός ο μικρός χαρισματικός άνθρωπος, είναι ένας ακούραστος ερευνητής του κόσμου που το περιβάλλει, και η μάθηση είναι ο τρόπος του να καταγράψει, να ταξινομήσει, αλλά και να διευρύνει αυτόν τον κόσμο.

 

Στη “ΧΑΧΑΝΟΥΠΟΛΗ”, δίνουμε ξεχωριστή έμφαση στα τέσσερα πρώτα χρόνια της ζωής στο σχολείο. Κι αυτό, γιατί οι βάσεις για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της εκπαιδευτικής πορείας των παιδιών διαμορφώνονται μέχρι και το Νηπιαγωγείο. Με αυτό το δεδομένο, επιλέγουμε ως βασικούς άξονες της πρακτικής μας, την έρευνα και τη χαρά! Με κέντρο τις μοναδικές ανάγκες κάθε παιδιού προσωπικά και προτεραιότητα τη φροντίδα και την προστασία του, προτείνουμε μία τόσο πρωτοποριακή, όσο και αξιόπιστη προσέγγιση στην Προσχολική Αγωγή, υιοθετώντας και αναπτύσσοντας, ένα εκπαιδευτικό σύστημα που μας αντιπροσωπεύει και το θεωρούμε το καλύτερο του κόσμου, το Reggio Emilia.