Εικαστικές τέχνες

Κεντρικό ρόλο στο σχολείο μας παίζουν οι εικαστικές τέχνες, όπου το παιδί εργάζεται με τα χέρια και το μυαλό και αποκτά συνείδηση ότι όλοι μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο.

Το παιδί μαθαίνει με το μυαλό, αλλά και με τις αισθήσεις και τη διαίσθηση, αναπτύσσει σχέσεις με τους συνομηλίκους του και τα υλικά στοιχεία στο περιβάλλον. Πρέπει να έχει ατελείωτους τρόπους και ευκαιρίες να εκφράζεται και κάποιο βαθμό ελέγχου στο τι μαθαίνει.

Στη “ΧΑΧΑΝΟΥΠΟΛΗ” εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα με ζωτικές εκφράσεις της ελληνικής κουλτούρας, όπως είναι το θέατρο, οι μύθοι και τα παραμύθια μας κ.λπ. Ζώντας σε μια χώρα με προνομιακό φυσικό περιβάλλον, εμπνέουμε τα παιδιά να βιώσουν και να κατανοήσουν τη φύση, υιοθετώντας πρακτικές και των Σχολείων του Δάσους. Κάθε τάξη είναι διαμορφωμένη σε Atelier για να μπορεί το κάθε παιδί να εξερευνεί, να πειραματίζεται, να μαθαίνει μέσω βιωματικής πράξης.